Siem.

21 tekstów – auto­rem jest Siem..

"Nie chcę znać praw­dy o świecie,
wolę żyć w dzi­kiej nieświadomości
i być teore­tycznie szczęśliwa." 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 stycznia 2011, 15:21

"Ok­ru­cieństwo człowieka.
Za­bie­rze Ci wszys­tko co je­mu pot­rzeb­ne i zam­knie Cię w próżni.
Bez niczego." 

myśl
zebrała 32 fiszki • 22 sierpnia 2010, 22:29

"Zaz­drość. Jeśli wiesz, że on nie jest Twój to wo­lisz go nie widzieć z inną." 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 lipca 2010, 07:38

"Miłość jest śmie­szna, a bez śmie­chu trud­no żyć." 

myśl
zebrała 88 fiszek • 15 lipca 2010, 15:11

"Za mówienie praw­dy, po­win­na być nag­ro­da Nobla" 

myśl
zebrała 48 fiszek • 14 lipca 2010, 17:00

Zaurocze­nie - Cały czas myślisz o nim, nie możesz spać i co chwi­la zja­da Cię zaz­drość... To wte­dy wma­wiasz so­bie, że On nie jest dla Ciebie właści­wy, ale i tak cze­kasz na następne spotkanie. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 15 czerwca 2010, 00:12

"Mam ochotę po­wie­dzieć przyjaciołom,
by mnie nig­dy nie zostawili...
Wyj­dzie na to, że im nie ufam.
Os­tatnim ra­zem te­go nie powiedziałam
... i odeszli... ja zos­tałam sama." 

myśl
zebrała 26 fiszek • 27 kwietnia 2010, 19:17

"Chciałabym ułożyć równa­nie matematyczne,
które przed­sta­wiałoby całe mo­je życie.
Roz­wiąza­nie nie dość, że długie
to jeszcze bar­dzo trud­ne i bolesne." 

myśl
zebrała 44 fiszki • 14 kwietnia 2010, 17:10

"Miłość jest jak czekolada,
gdy ją zjesz już jej nie ma.
Zos­ta­je tyl­ko słod­ki smak w ustach,
który trze­ba przepić." 

myśl
zebrała 52 fiszki • 8 kwietnia 2010, 22:08

"Spa­dając co­raz niżej, pamiętaj,
by świe­czka nadziei zaw­sze się pa­liła,
a w kie­sze­ni zaw­sze była benzy­na. " 

myśl
zebrała 35 fiszek • 7 kwietnia 2010, 17:33
Siem.

Zamknij oczy i patrz na mój świat moimi oczami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Siem.

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność